Rampers Lublin
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Gwarancja satysfakcji proste i darmowe zwroty

Darmowa dostawa od 299zł

Szybka wysyłka 1-2 dni

Bezpiecznie płatności BLIK

Regulamin

 I.Definicje: 

1. Sklep Internetowy Rampers jest prowadzony przez firmę: 

Rampers R.Ginalski.M.Zabłocka Spółka Jawna

ul. Inżynierska 2, 20-484 Lublin

NIP: 946-10-44-158, REGON: 430672264,

nr KRS: 0000069080 

dalej nazywaną „Sprzedającym”. 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

3.Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady realizowania sprzedaży za pośrednictwem

sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem

  

II.Sprzedaż:

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 

 

2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto

(zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który pokrywa zamawiający

Klient. Koszt dostawy za pobraniem na terenie Polski wynosi 18 zł, w przypadku przedpłaty na konto

wynosi 14 zł. Wyjątek stanowią ponadgabarytowe przesyłki, w szczególności meble dziecięce, dla

których koszt ustalany jest indywidualnie.

 

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie

Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia na zasadach opisanych poniżej. Potwierdzenie

zamówienia oraz terminu dostawy następuje telefonicznie tego samego dnia lub w kolejnym dniu

roboczym po złożeniu zamówienia.

 

4. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, gdy obsłudze sklepu internetowego nie udaje

się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 7 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

 

5. Płatności w sklepie internetowym można dokonywać w następujący sposób:

a. gotówką przy odbiorze towaru (płatność uiszczana jest kurierowi, nazywana opcją

„za pobraniem”)

b. przelewem elektronicznym, płatnościami online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.

c. gotówką przy odbiorze osobistym towaru / po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości odbioru

osobistego ze sprzedawcą/

 

6.Towar jest wysyłany wraz z dokumentem sprzedaży po otrzymaniu zapłaty na podany przez Klienta

w formularzu zamówienia adres.. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność

za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

 

 III. Dostawa i czas realizacji: 

1.Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient informowany jest o dacie planowanego nadania przesyłki.

Standardowo powinna być dostarczona następnego dnia roboczego. Koszty dostawy zależą od

wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. 

 

3. Po odbiorze przesyłki Klient powinien niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem

kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem.

 

4. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od

umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących

zawierania umów na odległość.

 

5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo

uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone należy w obecności

kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu

wyjaśnienia sprawy.  

 

6. Maksymalny czas realizacji nie przekracza 7 dni roboczych. Sklep internetowy zastrzega sobie

prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta. W przypadku

braku towaru Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia dalszego toku postępowania

(możliwość dłuższego czasu oczekiwania, zmiana lub anulowanie zamówienia).

  

IV: Gwarancja, Reklamacje  

1.Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają

producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu

gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

 

 2.Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne,

Kupujący wedle własnego wyboru może:  

1) przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego

(dotyczy towarów objętych gwarancją),  

2) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny. W

przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać

na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga

się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy

przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania

ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.

 

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed

upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

 V. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez . Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Rampers Sp.Jawna ul.Inżynierska 2, 20-484 Lublin, może to także zrobić drogą mailową na adres rampersinfo@rampers.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Rampers Sp.Jawna ul.Inżynierska 2, 20-484 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Rampers Sp.Jawna przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

VI. Ochrona danych:

  1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym rampers.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym rampers.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego rampers.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym rampers.pl), przetwarzane są przez Rampers R.Ginalski,M.Zabłocka Sp.Jawna z siedzibą w Lublinie przy ul.Inżynierskiej 2 (administrator danych).

  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Rampers, które wymagają podania danych osobowych. Rampers przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym rampers.pl.

  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie na adres info@rampers.pl.

  4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

VII. Pozostałe postanowienia: 

1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez

system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

zastosowania przeglądarek Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies

 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str.1). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma

w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

4. Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.05.2018 i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty

 

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium