Zmiana siedziby naszego sklepu w Chełmie - ul.Nadrzeczna 20 przy zjeździe z wiaduktu w stronę hotelu Kamena po prawej stronie.Wjazd na parking od ul.Lubelskiej

NOWA-Firma Rampers Spółka Jawna korzysta z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - RPO WL oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - PO IG

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”