Likwidacja sklepu w Warszawie - Informujemy że nasz sklep w Warszawie przy ulicy Puławskiej 430 został zlikwidowany.
NOWA-Firma Rampers Spółka Jawna korzysta z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - RPO WL oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - PO IG

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”